Τεχνικά έγγραφα

Project One Design

01 Σχέδιο One Project

Project One Design02

02 Σχέδιο One Project

Project One Design03

03 Σχέδιο One Project

Project One Design04

04 Σχέδιο One Project

Project One Design05

05 Σχέδιο One Project

Project One Design06

06 Σχέδιο One Project

  • 1 Μη αυτόματη μηχανή πλήρωσης Rfom Brenu
  • 2 Εισαγωγή μηχανών πολλαπλών συσκευασιών από το Brenu
  • 3 ημιαυτόματο μηχάνημα πλήρωσης από το Brenu